Europos Teisingumo Teismas išaiškina pagrindinių įrenginių principo taikymo sritį „Lietuvos geležinkeliuose“ | White & Case LLP

2023 metų sausio 12 dieną Europos Teisingumo Teismas paliko galioti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį, kuria „Lietuvos geležinkeliams“ skirta bauda už dalies geležinkelio bėgių išardymą. Pakartodamas savo (Brunnerio) įrenginių teismų praktiką, teismas tvirtino, kad Brunner teismų praktika netaikoma tyčiniam valstybei priklausančios infrastruktūros, kurią eksploatuoja dominuojanti korporacija, kuri buvo įpareigota suteikti prieigą prie šios infrastruktūros, naikinimo atveju.

Bauda Lietuvos geležinkeliuose

2017 metų spalio 2 dieną Europos Komisija (EK) nubaudė AB „Lietuvos geležinkeliai“ 28 mln. „Lietuvos geležinkeliai“ tvarkė vėžę, tačiau bėgių kelias buvo pastatytas ir priklausantis Lietuvos valstybei. Europos Komisijos teigimu, dėl šio maršruto panaikinimo vienai pagrindinių „Lietuvos geležinkelių“ klientų – Lenkijos valstybinei naftos bendrovei „Orlen Lietuva AB“ („Orlen“) – nepavyko pereiti prie naujo konkurento – Latvijos geležinkelių, nes nebuvo perspektyvių alternatyvių maršrutų. Iš Lietuvos į Latviją ( Alternatyvus maršrutas gerokai ilgesnis), ir taip nukentėjo konkurentas.

Bendrojo Teismo sprendimas

„Lietuvos geležinkeliai“ kreipėsi į Europos Sąjungos Bendrąjį Teismą, prašydami panaikinti baudą. Pagrindinis kreipimasis buvo tas, kad Europos Komisija turėjo įvertinti situaciją pagal Pagrindinių priemonių doktriną.Brunneris Sąlygos), kurios nustato viršutinę ribą dominuojančioms įmonėms nustatyti sandorio prievolę.

Pagal Brunneris2, turi būti įvykdytos šios trys sąlygos, kad dominuojančios įmonės atsisakymas suteikti prieigą prie paslaugos gali būti laikomas pažeidimu pagal SESV 102 skirsnį. Būtina:

 1. Atsisakymas gali panaikinti visą paslaugų prašančio asmens konkurenciją rinkoje,
 2. Atsisakymas negali būti objektyviai pateisinamas ir
 3. Paslauga pati savaime yra būtina to asmens verslui vykdyti, t. y. nėra jokio faktinio ar galimo reikiamo įnašo pakaitalo.

Bendrasis Teismas nusprendė, kad takelis turi būti pašalintas Ne yra vertinami pagal Brunneris Apeliacinio skundo sąlygos ir atmetimas. Bendrojo Teismo nuomone, pakako, kaip ir Europos Komisijos, įrodyti, kad elgesys (jeigu objektyviai pateisinamas) gali apriboti konkurenciją ir ypač kliudyti patekti į rinką. Tačiau nepaisant to, kad Europos Komisijos sprendimas nebuvo teisėtas, Bendrasis Teismas, vykdydamas savo neribotą jurisdikciją, atsižvelgdamas į pažeidimo trukmę ir sunkumą, sumažino baudos dydį iki 20 mln.

READ  Gamma pradeda Gamma Alpha Solar Sail misiją

„Lietuvos geležinkeliai“ Bendrojo Teismo sprendimą apskundė Teisingumo Teismui. Europos Komisija Bendrojo Teismo sprendimo neapskundė tiek, kiek sumažino baudą, nors sprendime nebuvo jokių teisinių klaidų. Jo nuomone, prokuroras kritikavo Bendrąjį Teismą dėl to, kad jis mažai motyvavo, kaip apskaičiuoti naują „Lietuvos geležinkeliams“ skirtą baudą.

Teisingumo Teismo sprendimas – pagal Brunner analizę nereikia

Labai sekant viešą teisininko nuomonę3Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad maršruto pašalinimas neturėtų būti vertinamas kaip atsisakymas patekti į Brunneris terminais, o kaip atskira piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi forma pagal SESV 102 straipsnį. Teismas nurodė taip:

 • Reikia atskirti infrastruktūros naikinimą įgyvendinant dominuojantį projektą ir prieigos atsisakymą.
  • į Brunneris Teismų praktika yra susijusi su „neleidimu naudotis infrastruktūra, kai dominuojanti institucija galiausiai pasiliks infrastruktūrą, kurią sukūrė savo reikmėms“.
  • Priešingai, „infrastruktūros sunaikinimas reiškia turto paaukojimą“. „Dėl sunaikinimo infrastruktūra neišvengiamai tampa netinkama ne tik konkurentams, bet ir pačiai dominuojančiai įmonei. Taigi atvejis yra ne atsisakymas suteikti prieigą, o atvejis, kai dominuojanti įmonė patiria išlaidų išmontuodama turtą, turėdama akivaizdžių ketinimų neleisti patekti į rinką.
 • į Brunneris Standartais „siekiama rasti teisingą pusiausvyrą tarp, viena vertus, neiškreiptos konkurencijos reikalavimų ir, kita vertus, laisvės sudaryti sutartis bei dominuojančios įmonės nuosavybės teisės. Šia prasme šie standartai yra skirti. būti taikomas tuo atveju, kai dominuojantis subjektas užkerta kelią prieigai prie infrastruktūros Priklauso Kurį ji sukūrė siekdama patenkinti savo verslo poreikius per savo investicijas.
  • į Brunneris Kriterijai negali būti taikomi šiuo atveju, „kai aptariama infrastruktūra finansuojama ne privačiomis dominuojančios įmonės investicijomis, o viešosiomis lėšomis ir ta įmonė nėra tos infrastruktūros savininkė“.
 • Remdamasis neseniai priimtu Deutsche Telekom sprendimu,4 Europos Teisingumo Teismas tai pažymėjo Brunneris Standartai jokiu būdu nebūtų taikomi, nes Lietuvos geležinkeliams buvo nustatytas reguliavimo įsipareigojimas suteikti prieigą prie savo infrastruktūros.5.
READ  Lietuva baigia tverti sieną su Baltarusija

Galiausiai Europos Teisingumo Teismas atmetė apeliacinį skundą dėl baudos, konstatavęs, kad, priešingai nei teigė apeliantas, Bendrasis Teismas naujos baudos nenustatė dėl Lietuvos geležinkelių bendrovės kėsinimosi prieštarauti konkurencijai.

pagrindiniai lizdai

 • Nepriklausoma piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi forma gali būti vertinamas valstybei priklausančios infrastruktūros, kurią valdo dominuojanti įmonė, galinti apriboti konkurenciją, ypač trukdyti patekti į rinką, naikinimas, kurio negalima objektyviai pateisinti.
 • pagrindinių komunalinių paslaugų doktrina pagal Brunneris (nustatyti aukštą ribą, pagal kurią dominuojančioms įmonėms gali būti nustatytas įsipareigojimas sudaryti sandorį) tebėra visiškai taikomas uždraudžiant prieigą prie infrastruktūros, kurią dominuojanti korporacija sukūrė savo ir nuosavo verslo tikslais. Šios aukštos ribos taikymas atsiranda dėl konkurencijos teisės principų ir pagrindinių teisių, tokių kaip sutarčių laisvės ir teisės turėti nuosavybę, pusiausvyros, taip pat poreikio apsaugoti paskatas investuoti į šių esminių objektų plėtrą. Tačiau tie patys aukšti standartai negali būti taikomi sunaikinant valstybei priklausančią infrastruktūrą, kurią eksploatuoja dominuojanti korporacija, arba kai yra reglamentuojami įpareigojimai suteikti prieigą prie tokios infrastruktūros.
 • Dominuojanti įmonė, eksploatuojanti valstybinę infrastruktūrą, turi ypatingą atsakomybę neleisti savo elgesiu slopinti konkurencijos. Šiuo atveju tai reiškė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ turėjo išsaugoti turtą, kad jį būtų galima per trumpą laiką vėl pradėti eksploatuoti, ypač kai delsimas tai padaryti gali turėti antikonkurencinį poveikį.

1 Byla C-42/21 P, Lietuvos geležinkeliai prieš Komisiją, ES: C: 2023:12
2 Byla C-7/97 Bronner, EU: C: 1998: 569
3 Generalinis advokatas Rantos Nuomonė 2022 m. liepos 7 d
4 Byla C-152/19P, Deutsche Telekom prieš Komisiją, ES: C: 2021: 238
5 „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Europos Sąjungos ir Nacionalinį geležinkelių reguliavimo įstatymą buvo atsakingi už prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros suteikimą ir geros techninės infrastruktūros būklės užtikrinimą, taip pat saugaus ir nenutrūkstamo geležinkelių eismo užtikrinimą, o sutrikus geležinkelių eismas, imantis visų būtinų veiksmų normaliam atkūrimui.

READ  ES nusitaikė į Rusijos ekonomiką po to, kai „nedoras tironas“ Putinas įsiveržė į Ukrainą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *