Europos Sąjunga Jordanijai skiria 250 milijonų eurų visos finansinės pagalbos

Šiandien (liepos 19 d.) Europos Komisija priėmė teigiamą Čekijos atkūrimo ir atsparumo plano vertinimą. Tai yra svarbus žingsnis link ES išmokėti 7 mlrd. EUR dotacijų pagal atkūrimo ir atsparumo priemonę. Šis finansavimas padės įgyvendinti svarbiausias investicijas ir reformų priemones, nurodytas Čekijos atkūrimo ir atsparumo plane. Tai atliks svarbų vaidmenį padedant Čekijos Respublikai stipriau išsivystyti iš COVID-19 pandemijos.

Greito reagavimo fondas yra „NextGenerationEU“ pagrindas, kuris skirs 800 milijardų eurų (dabartinėmis kainomis) investicijoms ir reformoms remti visoje Europos Sąjungoje. Čekijos planas yra precedento neturintis precedento neturintis Europos Sąjungos atsakas į krizę COVID-19, siekiant įveikti bendrus Europos iššūkius, priimant žalias ir skaitmenines transformacijas, siekiant sustiprinti ekonominį ir socialinį atsparumą ir bendrosios rinkos sanglaudą.

Komitetas įvertino Čekijos planą remdamasis RRF reglamente nustatytais kriterijais. Komisijos analizėje visų pirma buvo svarstoma, ar Čekijos Respublikos plane numatytos investicijos ir reformos palaiko ekologiškas ir skaitmenines transformacijas; Prisidėti veiksmingai sprendžiant Europos skyriuje nurodytas problemas; Augimo potencialo, darbo vietų kūrimo ir ekonominio bei socialinio atsparumo didinimas.

Užtikrinti ekologišką ir skaitmeninę transformaciją Čekijoje

Komisijos atliktu Čekijos plano vertinimu nustatyta, kad 42 proc. Viso asignavimo skiriama priemonėms, kuriomis remiami klimato tikslai. Plane numatytos investicijos į atsinaujinančią energiją, modernizuoti centrinio šildymo skirstomuosius tinklus, pakeisti anglimis kūrenamus katilus ir pagerinti gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Plane taip pat numatytos gamtos apsaugos ir vandens tvarkymo priemonės, taip pat investicijos į tvarų judumą.

Komisijos atliktu Čekijos plano vertinimu nustatyta, kad 22% viso skiriamo asignavimo skiriama priemonėms, remiančioms skaitmeninę transformaciją. Plane numatomos investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą, viešojo administravimo skaitmeninimą, taip pat sveikatos, teisingumo ir statybą leidžiančių dokumentų srityse. Tai skatina skaitmeninti skaitmeninį verslą ir projektus kultūros ir kūrybos sektoriuose. Plane taip pat numatytos priemonės skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti visais lygmenimis, kaip švietimo sistemos dalis ir pasitelkiant specialias įgūdžių tobulinimo ir pertvarkymo programas.

READ  Naudotos mados startuolis „Vinted“ iš investuotojų surenka 250 milijonų eurų

Čekijos ekonominio ir socialinio atsparumo stiprinimas

Komisija mano, kad Čekijos plane veiksmingai sprendžiami visi arba svarbūs ekonominių ir socialinių uždavinių pogrupiai, išdėstyti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kurias Taryba Čekijos Respublikai adresavo Europos semestrui 2019 m. Ir 2020 m.

Plane numatytos priemonės, reikalingos investuoti į energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančius energijos šaltinius, tvarų transportą ir skaitmeninę infrastruktūrą. Daugeliu priemonių siekiama spręsti poreikį tobulinti skaitmeninius įgūdžius, gerinti švietimo kokybę ir integraciją bei didinti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą. Plane taip pat numatyta gerinti verslo aplinką, ypač pasitelkiant intensyvesnes e. Valdžios priemones, pertvarkant statybų leidimų išdavimo procedūras ir kovos su korupcija priemones. Mokslinių tyrimų ir plėtros iššūkiai turi būti pagerinti investuojant į viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą bei finansinę ir nefinansinę paramą naujoviškoms įmonėms.

Planas yra išsamus ir tinkamai subalansuotas atsakas į ekonominę ir socialinę padėtį Čekijos Respublikoje, taigi tinkamai prisidedama prie visų šešių ramsčių, nurodytų RRF reglamente.

Remti novatoriškas investicijas ir reformų projektus

Čekijos plane siūlomi projektai visuose septyniuose pagrindiniuose Europos regionuose. Tai yra konkretūs investiciniai projektai, skirti spręsti visoms valstybėms narėms bendras užimtumo ir augimo sritis, reikalingas dvigubam perėjimui. Pavyzdžiui, Čekija pasiūlė 1,4 mlrd. EUR remti energiškai efektyvų pastatų atnaujinimą ir 500 mln. EUR skaitmeniniams įgūdžiams stiprinti per švietimą ir investicijas į įgūdžių tobulinimo programas ir pertvarkant visą darbo jėgą.

Komiteto vertinimas nustatė, kad jokie į planą įtraukti veiksmai nepadarytų didelės žalos aplinkai, laikantis RRF nustatytų reikalavimų.

Atkūrimo plane siūlomos priemonės ir kontrolės sistemų lankstumas yra pakankami, kad būtų užkirstas kelias korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, susijusiems su lėšų naudojimu, nustatyti ir ištaisyti. Tikimasi, kad susitarimais bus veiksmingai išvengta dvigubo finansavimo pagal tą reglamentą ir kitas ITU programas. Šias priežiūros sistemas papildo papildomos audito ir priežiūros procedūros, nurodytos Komisijos pasiūlyme dėl vykdomojo Tarybos sprendimo kaip gairių. Šie etapai turi būti įvykdyti prieš čekams pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą Komisijai.

READ  Europos kovos su prievarta priemonė yra pasaulinės ekonomikos žadintuvas

Prezidentė Ursula von der Leyen sakė: „Europos Komisija šiandien nusprendė suteikti žalią šviesą Čekijos atkūrimo ir atsparumo planui. Šis planas vaidins svarbų vaidmenį palaikant perėjimą prie ekologiškesnės ir skaitmeninės ateities Čekijos Respublikoje. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir viešojo administravimo skaitmeninimas yra suderinti. Atgrasymas nuo netinkamo viešųjų lėšų naudojimo yra visiškai suderintas su „NextGenerationEU“ tikslais. Aš taip pat džiaugiuosi, kad plane didelis dėmesys skiriamas Čekijos sveikatos priežiūros sistemos atsparumui didinti, kad pasirengtume ateities iššūkiams. Mes pasisakysime. su jumis kiekvienu žingsniu, kad planas būtų visiškai įgyvendintas.

Ekonomikos komisaras Paolo Gentiloni sakė: „Čekijos ekonomikos atkūrimo ir atsparumo planas suteiks galingą postūmį šalies pastangoms atsistoti ant kojų po pandemiją sukėlusio ekonominio šoko. 7 milijardai eurų„ NextGenerationEU “, kurie atiteks Čekijai per ateinančius penkerius metus rems plačią reformų ir investicijų programą ekonomikai kurti. Tvaresnė ir konkurencingesnė. Tai apima labai dideles investicijas į pastatų atnaujinimą, švarią energiją ir tvarų judumą, taip pat priemones, skirtas skaitmeninei infrastruktūrai ir įgūdžiams gerinti bei visuomenės skaitmeninimui. paslaugos Verslo aplinkai bus naudingos patobulintos e. valdžios ir kovos su korupcija priemonės. Planas taip pat rems sveikatos priežiūros gerinimą, įskaitant skatina vėžio prevenciją ir reabilitaciją. „

Tolesni žingsniai

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos vykdomosios rezoliucijos, pagal kurią Čekijos Respublikai skiriamos 7 mlrd. EUR dotacijos iš Perkėlimo fondo. Dabar taryba paprastai turės keturias savaites priimti komisijos pasiūlymą.

Tarybai patvirtinus planą, Čekijos Respublikai bus galima išmokėti išankstinį finansavimą 910 mln. EUR. Tai sudaro 13% visos Čekijai skirtos sumos.

Valdis Dombrovskis, ekonomika, kuri tinka žmonėms, atsakingasis viceprezidentas sakė: „Šis planas padės Čekijai atsigauti ir paskatins jos ekonomikos augimą, kai Europa ruošiasi ekologiškoms ir skaitmeninėms pertvarkoms. Čekija ketina investuoti į atsinaujinančią energiją. energija ir tvarus transportas, tuo pačiu gerinant pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Tai didesnis nei skaitmeninis ryšys visoje šalyje, skaitmeninio švietimo ir įgūdžių gerinimas ir daugelio viešųjų paslaugų skaitmeninimas. Taip pat pagrindinis dėmesys skiriamas verslo aplinkos ir teisingumo sistemos gerinimui, paremtam kovos su korupcija priemonėmis ir stiprinant e. valdžią – visa tai darniai reaguojant į ekonominę ir socialinę Čekijos Respublikos padėtį. Tinkamai įgyvendinus šį planą, čekai galės patekti į tvirtą pagrindą ateičiai. “

READ  Gamintojų kainos Lietuvoje kyla kovo mėnesį

Komisija patvirtins tolesnius mokėjimus remdamasi tuo, kad Vykdomosios valdybos sprendime nustatyti tarpiniai tikslai ir tikslai bus tinkamai įvykdyti, atsižvelgiant į pažangą įgyvendinant investicijas ir reformas.

daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai: Europos Komisija pritaria Čekijos atkūrimo ir atsparumo planui

Atkūrimo priemonė ir atsparumas: klausimai ir atsakymai

FDarbinis dokumentas apie atsigavimo ir atsparumo planą Čekijoje

Pasiūlymas dėl Vykdomosios tarybos sprendimo dėl Čekijos atsparumo ir atkūrimo plano vertinimo patvirtinimo

Priede pateikiamas pasiūlymas dėl vykdomojo Tarybos sprendimo patvirtinti Čekijos atkūrimo ir atsparumo plano įvertinimą

Tarnybos darbo dokumentas, pridedamas prie pasiūlymo dėl vykdomojo Tarybos sprendimo

Atkūrimo ir atsparumo priemonė

Atkūrimo ir atsparumo galimybių sąrašas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *