2022 m. I ketvirčio tarpinė ataskaita: skatinamas augimas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) skelbia prie šio pranešimo pridedamą 2022 m. I ketvirčio tarpinę ataskaitą ir praneša, kad Grupės pakoreguota EBITDA, palyginti su ketvirčiu, išaugo 42,6% iki 111,4 mln. Padidėjimą daugiausia lėmė žaliosios gamybos sektorius, kurį lėmė Pomeranijos vėjo jėgainių parko paleidimas Lenkijoje ir geresni hidroenergetikos portfelio rezultatai. „Generation Green“ pakoreguota EBITDA sudaro maždaug 2/3 visų grupės rezultatų 2022 m. pirmąjį ketvirtį.

Pirmąjį 2022 m. ketvirtį grupės investicijos siekė 43,1 mln. eurų ir buvo 48,6% didesnės, palyginti su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu. Tai daugiausia lėmė išaugusios investicijos į tinklo segmentą ir daugiausia dėl daugiau naujų kontaktinių taškų ir atnaujinimų.

2022 m. pirmąjį ketvirtį žaliosios grupės dalis pagaminamoje elektroje išaugo trečdaliu iki 93,6% (2021 m. pirmąjį ketvirtį – 61,0%).

Rusijos invazija į Ukrainą

Grupuotė smerkia nepagrįstą Rusijos invaziją į Ukrainą. Tai prieštarauja mūsų vertybėms, todėl ėmėmės ir toliau imsimės veiksmų, kad paremtume Ukrainą ir jos žmones, taip pat žmogaus teises ir energetinę nepriklausomybę.

Nors gamtinių dujų tiekimas nėra pagrindinė grupės veikla, dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sustabdėme gamtinių dujų pirkimą iš „Gazprom“, jos tiekimą pakeisdami SGD siuntomis. Tai, kartu su rinkos kainomis, padidino apyvartinių lėšų poreikį. Siekdama užtikrinti rinkos paklausą ir nenutrūkstamą dujų tiekimą bei finansuoti apyvartinio kapitalo poreikius, Grupė su bankais yra sudariusi kredito linijos sutartis, kurių bendras limitas yra apie 400 mln. eurų. Nors yra papildomų rizikos veiksnių, buvo imtasi atitinkamų priemonių jiems valdyti ir esminių Grupės pagrindinių rizikų rizikos lygių pokyčių neužfiksuota. Grupė nuolat stebi situaciją ir analizuoja naujausią informaciją, išorės veiksnių pokyčius ir jų įtaką Grupei. Taip pat šis derinys užtikrina nepertraukiamą elektros tiekimą ir veiklos tęstinumą.

Akcininkų grąžinimas

Už 2021 metų antrąjį pusmetį buvo paskirstytas 0,600 eurų dividendas vienai akcijai patvirtino Iki Grupės visuotinio akcininkų susirinkimo ir sumos išmokėjimo 2022 m. balandžio mėn. Dividendų politika Už 2021 metus sumokėjome 1,19 euro už akciją, tai prilygsta 87,6 mln.

READ  Kas yra bioekonomika ir kaip ji gali padėti kovoti su klimato kaita? | Horizontas: Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų leidinys

Perspektyvos 2022 m

Atsižvelgiant į gerus ekologiškos gamybos sektoriaus rezultatus 2022 m. pirmąjį ketvirtį, pakoreguotos EBITDA gairės 2022 m. buvo padidintos iki 330–360 mln. EUR (nuo 290 iki 335 mln. 2021 metų metinė ataskaita).

Verslo plėtra

Nuo 2021 metų pabaigos „Green Generation“ dujotiekį praplėtėme apie 230 MW (iš jų apie 80 MW 2022 m. pirmąjį ketvirtį) naujais projektais, užtikrindami žemės sklypus sausumos vėjo ir saulės energijos projektams Lietuvoje ir Lenkijoje.
Taip pat tikimės dar labiau paspartinti Mūsų žaliosios kartos plėtrą, kai 2022 m. pakeisime atsinaujinančius energijos šaltinius reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat, siekdama padidinti energetinę nepriklausomybę, Lietuvos Energetikos ministerija pristatė energetinį „proveržio“ paketą (Nuoroda lietuvių kalba). Nors dar laukiama patvirtinimo Seime, jos tikslas – paspartinti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą, visų pirma sušvelninant perteklinius poveikio aplinkai vertinimo ir sveikatos apsaugos zonų reikalavimus bei sukuriant pagrindą bendruomenės paramos sistemai.

Be to, Lietuvos jūros vėjo jėgainių plėtros fronte pasiektas svarbus etapas. 2022 m. kovo 31 d. Lietuvos Seimas priėmė teisės aktų pakeitimus, numatančius, kad konkursas prasidės 2023 m. rugsėjo 1 d. Pakeitimais, be kitų pakeitimų, patikslino laimėtojų atrankos būdą, palaikymą (CfD) ir tinklo ryšio modelius (kūrėjo statybą). ). Šie etapai apima sprendimų dėl konkrečių konkurso reikalavimų (pvz., patirties ir finansinių pajėgumų) priėmimą iki 2022 m. liepos 1 d. ir konkurso taisyklių patvirtinimą nacionalinės reguliavimo institucijos (Nacionalinės energetikos reguliavimo tarybos, NERC) iki 2022 m. rugsėjo 1 d.

Šiuo metu visi mūsų žaliosios generacijos projektai visiškai apželdinami su nedideliu nuokrypiu Vilniaus kogeneracinės elektrinės biomasės bloko pereinamojo laikotarpio fazėje (73 MW, 169 MW). Vis dar tikimės, kad projektas komerciškai pradės veikti antrąjį 2023 m. ketvirtį, tačiau dėl pasaulinės tiekimo grandinės sutrikimo ir darbo jėgos trūkumo, kurį pirmiausia paveikė Rusijos invazija į Ukrainą, pirmoji elektros energijos gamyba buvo perkelta į pirmąjį 2023 m. nuo 2022 m. 4 ketvirčio).

READ  Savaitė Lietuvoje: Lietuvos CB sumažino 2021 m. Augimo prognozes iki 4,9%, Kinijos „Xiaomi“ atmeta Lietuvos pranešimą apie saugumo pažeidimus - „Baltic News Network“

Tinklo srityje, nepaisant tiekimo grandinės sutrikimų, sėkmingai tęsėme priežiūros ir plėtros darbus. Išmaniųjų skaitiklių diegimo projektas eina teisingu keliu – skaitikliai šiuo metu yra priimami Europos Sąjungoje ir registracija Lietuvos metrologijos inspekcijoje. Pirmoji jų partija bandymams gauta 2022 metų pirmąjį ketvirtį. Šiuo metu pagrindinė išmaniųjų skaitiklių informacinė sistema yra testuojama ir turėtų būti baigta 2022 metų antrąjį ketvirtį, o vėliau – diegimo pradžia. Tikslas užbaigti masinį diegimą iki 2025 m. pabaigos išlieka nepakitęs.

Tvarumas

Didelė 2022 m. pirmojo ketvirčio dalis skirta išsamiai 2021 m. GRI atitinkančiai tvarumo ataskaitai rengti. Mes ir toliau tobuliname savo atskleidimą, kad plačiam suinteresuotųjų šalių ratui pateiktume aiškų vaizdą apie mūsų veiklą ir pažangą. Be to, apskaičiavome savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 2021 m., o skaičiavimai buvo patikrinti iš išorės. Bendras išmetamųjų teršalų kiekis, palyginti su 2020 m., sumažėjo 11,4%. Galiausiai tapome pirmąja Lietuvos įmone, kuri gavo prestižinį „Top Employer 2022 Lithuania“ sertifikatą iš Top Employers Institute, kuris rodo, kad mūsų žmogiškųjų išteklių praktika ir darbo sąlygos atitinka aukščiausius tarptautinius standartus.

Įmonės pokyčiai

Pirmąjį 2022 m. ketvirtį taip pat įvyko pokyčių Grupės valdymo srityje, nes taip pat dalyvavo nauji direktorių valdybos nariai. išrinktasis stebėtojų taryba. Praėjusioje valdybos sesijoje dirbo 3 iš 5 narių, įskaitant generalinį direktorių, todėl grupės plėtra gali tęstis patogiai.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (APM) 2022 m. I ketvirtis1

eurų milijonais Pirmasis 2022 m. ketvirtis Pirmasis 2021 m. ketvirtis jie keičiasi
EBITDA 91.7 87.4 4,9 %
Koreguota EBITDA 111.4 78.1 42,6 %
žalioji karta 70,0 19.0 268,4 %
Tinklai 45.1 44.1 2,3 %
lanksčios kartos 4.9 7.9 (38,0 %)
klientai ir sprendimai (9.7) 6.1 nepasiekiamas
Kitas2 1.1 1.0 10,0 %
Koreguota EBITDA marža 11,0 % 20,3 % (9.3 val.)
Grynasis pelnas 46.8 43,0 8,8 %
pakoreguotas grynasis pelnas 61.1 35.1 74,1 %
Investicijos 43.1 29.0 48,6 %
FCF (138,3) 30.9 nepasiekiamas
ROE RIBOTAS LAIKAS 8,3 % 12,0 % (3.7 val.)
Nuosavybės grąža yra nurodyta norma 9,9 % 8,9 % 1,0 p
ROCE LT 6,8 % 10,2 % (3.4 val.)
MODIFIKAS ROCE LTM 8,7 % 7,7 % 1,0 p
2022 03 31 2021 12 31 jie keičiasi
Grynoji skola / pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) pakoreguotas, laikai 2.73 2.88 (5,2 %)
FFO LTM / grynoji skola 29,7 % 30,5 % (0.8 val.)

1 Dėl atnaujintos tinklų kūrimo metodikos, apskaitos politikos pasikeitimo ir perklasifikacijų bei sumažėjusių vadovybės patikslinimų, visi finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti retrospektyviai už visus 2021 m. ketvirčius (daugiau informacijos rasite 2021 m. metinės ataskaitos metinių rezultatų skyriuje „Svarbūs“ Laikotarpio ataskaitos pokyčiai 2021).
.2 Kita – kita veikla ir išbraukimai (konsolidavimo koregavimai ir susijusių šalių sandoriai), įskaitant patronuojančios įmonės finansinius rezultatus. Daugiau informacijos apie tai buvo atskleista 2022 m. pirmojo ketvirčio tarpinės ataskaitos skiltyje.6.2 Patronuojančios įmonės finansinės ataskaitos.

uždarbio skambutis

READ  Kijevas „nuvertino“ Rusiją, Kijevo Respublikos televizijai sakė deputatas Ukrainai

Atsižvelgiant į 2022 m. I ketvirčio tarpinės ataskaitos paskelbimą, uždarbio skambutis vyks 2022 m. gegužės 19 d. 13.00 val. Vilniuje / 11.00 val. Londono laiku.

Norėdami prisijungti prie uždarbio skambučio, prašome užsiregistruoti adresu: https://edge.media-server.com/mmc/p/jhvcmmsb

Arba galite prisijungti prie skambučio dėl uždarbio toliau nurodytais kontaktiniais numeriais:
Lietuva, Vilnius: +370 5214 0081
Jungtinė Karalystė, Londonas: +44 20 7192 8338
Jungtinės Valstijos, Niujorkas: +1 (646) 7413-167

Renginio slaptažodis: 6268094

Klausimus galima nukreipti iš anksto į grupės IR, užsiregistravus į uždarbio skambutį ar tiesioginę transliaciją pokalbio metu.

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš skambutį:
https://ignitisgrupe.lt/lt/reportai-ir-pristatymai

Tarpinę ataskaitą, įskaitant informacinį lapą (Excel), bus galima atsisiųsti adresu:
https://ignitisgrupe.lt/lt/reportai-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Ryšiai

Laura Bejanskini
+370654 24958
[email protected]

Investuotojų santykiai

Aini Revell-Grinkevicini
+370643 14925
[email protected]

  • 2022 m. I ketvirčio pažangos ataskaita

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *