Taivanas žada investuoti Lietuvai dėl Kinijos spaudimo | Verslas

Taivano pareigūnai trečiadienį pranešė, kad Taivanas steigia investicinį fondą ir planuoja kitas priemones, padėsiančias Lietuvai susidoroti su dideliu Kinijos ekonominiu spaudimu leisti saloje atidaryti atstovybę Europos Sąjungos valstybėje narėje.

„200 milijonų dolerių fondas bus skirtas investuoti į Lietuvos ekonomiką ir padėti jos verslui, daugiausia puslaidininkių, lazerių technologijų, biotechnologijų ir kitose pagrindinėse pramonės šakose“, – žurnalistams Baltijos šalyje sakė Taivano misijos Lietuvoje atstovas Ericas Huangas. . Vilniaus sostinė.

Šiam puslapiui reikalingas JavaScript.

Kad būtų galima skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas JavaScript. Padarykite tai naršyklės nustatymuose.

AM{:E9F2?:2 @3C <6 H: E9 5: A = @> 2E: 4 4FDE @> 3J 28C66:? 8 E92E E96% 2: H2? 6D6 @ 77:46:? ‘: = ?: FD H @ F = 5362C E96? 2> 6% 2: H2? 😕 DE625 @7 r9:? 6D6 % 2: A6:[ 2 E6C> FD65 3J @E96C [email protected]?EC:6D [email protected] [email protected]:5 @776?5:?8 q6:;:?8] r9:? 2 4 @? D: 56 CD% 2: H2? A2CE @7: ED E6CC: E @ CJ H: E9? @C: 89E E @ 5: A = @> 2E: 4 C64 @ 8?: E: @?]k^ Am

kAm%96 @77:46[ 2 56 [email protected] 6>32DDJ[ @A6?65 😕 }@G6>36C[ 2?5 {:E9F2?:2 😀 A=2??:?8 [email protected] @A6? :ED @H? EC256 @77:46 😕 %2:H2? =2E6C E9:D J62C] xE 92D:? 7FC: 2E65 r9:? 2[ H9:49 H:E95C6H :ED 2>[email protected] [email protected] ‘:=?:FD 2?5 6IA6==65 E96 {:E9F2?:2? 2>[email protected] [email protected] q6:;:?8] {:E9F2?:2[ 2 >6>36C @7 E96 t& 2?5 }p%~[ 92D [email protected] :ED 6>32DDJ 😕 q6:;:?8 @G6C E96 5:DAFE6]k^am

Kiek %2: H2? D2:5: E:D C625J [email protected]=A {:E9F2?:2:? C6DFAA = J:? 8 EC256[ H:E9 E96 :D=2?5 D2J:?8 [email protected]@5D 2C6 [email protected] [email protected]> 6?E6C:?8 r9:?2]k^am

kAm „%96C6 2C6 > @C6 E92? „a_ D62 4 @? E2: 6CD – 2E = 62DE“]d>: ==: @? 6FC @H @CE9 – 3 = @4<65 3J q6:;:? 8](6'C6 C625J E @ E2 <6 2 == @ 7 E9 @ D6 2؟ 5 96 = A {: E9F2؟: 2؟ 4 @> A2?: 6D[” wF2?8 D2:5]k^am

READ  Ministras Lietuvoje pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų apginkluoti Ukrainos uostus, kad išspręstų maisto krizę

kAmr9:? 6D6 7 @ C6: 8? >:?: DECJ DA @ <6D> 2? +92 @{:;:2? 92D 42 == 65: E „72 = D6?6HD“ E92E q6:;:? 8 92D 3 = @ 4 <65 {: E9F2؟: 2؟ :> A @ CEDC AC6DDFC65 > F = E:? 2E: @? 2 = 4 @> A2?: 6D E92E 5 @ 3FD:? 6DD H: E9 E96 t & 4 @ F? ETT]k^ Am

kAm“ x7 E96C6’D 2 AC @ 3 = 6 > H: E9 2? J AC @ 5F4ED’ 6IA @ CE E @ r9:? 2[ E96 6?E6CAC:D6D [email protected]?46C?65 42? [email protected] :E [email protected] E96 r9:?6D6 [email protected]:E:6D [email protected] [email protected]>2= 492??6=D] % 96:? 5: G: 5F2 = D:? E96 t & D9 @ F = 5 C6DA64E 724ED 2? 5 DE @ A > 2 <:؟ 8: CC6DA @؟ D: 3 = 6 C6> 2C

kAmw6 25565 E92E {: E9F2?: 2 „D6C: @FD = J 52> 2865 E96 A @ =: E: 42 = 32D: D @ 7FC 5: A = @ > 2E: 4 C6 = 2E: @? D“ 2?5 E92E 96 92D“ 962C5 E92E D @>6 r9:?6D6 6?E6CAC:[email protected][email protected]?86C D66 {:E9F2?:2 2D 2 ECFDEH @CE9J A2CE?6C]“ k ^ Am

Am {: E9F2?: 2? ! C6D: 56? E v: E2? 2D} 2FD652 D2: 5% F6D52J E92E FD:? 8 E96% 2: H2? ? 2> 6 7 @ C E96>: DD: @? H2D 2>: DE2 <6 2؟ 5 6IAC6DD65 C68C6E E92E E96 DE6A H2D؟E 4C5:؟ 2E65 H: E9 9:>]w6 5: 5? „E[ [email protected][ D2J 96 5:[email protected] @7 E96 24EF2= @A6?:?8 @7 E96 %2:H2?6D6 >:DD:@? 😕 {:E9F2?:2]k^am

Kiek %2: H2? s6AFEJ u @C6:8? |:?: DE6C w2CCJ%D6? 8 5676? 565 E96564: D: @? 3j {: E9F2?: 2? A @ =: E: 4: 2? D]k^ Am

kAm „%96C6:D2D:8?:7:42?“ 46:? E96? 2>6]%2: A6: @? = J C6AC6D6? ED 2 4: EJ[ 2 42A:E2=] %2: H2? 92D 2 > @ C6 4 = 62C 567: ?: E: @?]%96C6: D? @G: @=2E: @? @ 7 2? J = 2HD 42 ==:? 8FC 4 @ F? ECJ% 2: H2?[” 96 D2:5]k^am

Am {: E9F2?: 2? ! C:>6 |:?: DE6C x? 8C: 52 USD:> @? JE6 @? %F6D52J 5: D4FDD65 E96 E6? D6 D: EF2E: @? H: E9 tFC @ A62? [email protected]>>: DD: @? ! C6D: 56? E ir CDF = 2 G @? 56 c {6j6?[ k2 E2C86ElQU>52D9j3=2?<Q 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4 @> ^ G @? 56C = 6J6? ^DE2EFD^`cfgcbghddcbhge`febQmH9 @=2E6C:? 2 EH66Ek^2m A = 65865 E96 t & VD DFAA @ CE E @ E96 q2 = E: 4 4 @ F? ECJ @ 7 a]g>: ==: @? 😕 4FCC6? E EC256: CC: E2? ED H: E9 r9:? 2]Qk^ Am

READ  Lietuva inovacijoms skatinti žada skirti 600 mln

Am ——— k^am

kAmpDD @4: 2E65! C6DD HC: E6C y2C: %2?? 6C:? w6 = D:? <:[ u:?=2?5[ [email protected]?EC:3FE65]k^am

Autorių teisės 2022 The Associated Press. Visos teisės saugomos. Šios medžiagos negalima skelbti, transliuoti, perrašyti ar platinti be leidimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *