Europa siekia stiprinti bendradarbiavimą su Azerbaidžanu: Lietuvos perspektyva

Baku, Azerbaidžanas, gegužės 21 d. Azerbaidžanas tampa pirmaujančiu pasaulio arenoje ir sulaukia vis daugiau dėmesio kaip patrauklus Europos sąjungininkas. Lietuva yra tarp tų Azerbaidžano Europos partnerių, kurie ilgą laiką buvo strateginė ir pagalbinė partnerė. Per pastaruosius 30 metų Azerbaidžanas ir Lietuva sustiprino draugiškus šalių santykius, kurie peraugo į partnerystę, pagrįstą bendromis nuomonėmis daugeliu pasaulinių klausimų. Šiuo metu abi šalys sunkiai dirba siekdamos pakelti prekybą ir bendradarbiavimą įvairiose srityse į visiškai naują lygį.

Azerbaidžano ir Lietuvos dvišalis bendradarbiavimas apima įvairias abiem pusėms svarbias sritis, įskaitant politinius, ekonominius, kultūrinius ir diplomatinius santykius. Abi šalys dirba kartu, siekdamos stiprinti bendradarbiavimą ir stiprinti tarpusavio santykius.

Lietuva ragina stiprinti ES ir Azerbaidžano bendradarbiavimą, pripažindama Azerbaidžano svarbą ES Rytų partnerystės platformoje ir strateginį partnerės vaidmenį energetikos srityje. ES dedant pastangas mažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro, ES valstybės narės jaučia ryškų norą stiprinti bendradarbiavimą energetikos srityje su alternatyviais tiekėjais ir plėsti energijos šaltinių asortimentą. Azerbaidžanas tampa svarbiu žaidėju šioje pastangoje, nes Europos Sąjunga išreiškė didelį susidomėjimą stiprinti bendradarbiavimą energetikos srityje ir užtikrinti didesnį gamtinių dujų kiekį iš Azerbaidžano. Lietuvos pusė ne kartą išreiškė norą plėsti energetikos partnerystę su Azerbaidžanu, kaip dalį energijos išteklių tiekimo diversifikavimo.

Neseniai Lietuvai nutiesus dujotiekį, jungiantį šalį ir Baltijos šalis į Europos dujų tinklą (GIPL), kartu su Lietuvos SGD terminalo galimybėmis, perspektyvos, kad azerbaidžaniečių dujos Lietuvą pasieks jungtimis su ES. Ateityje dujos iš Kaspijos jūros turi potencialą tiekti Lietuvą ir toliau stiprinti energetinius ryšius tarp dviejų šalių.

Azerbaidžanas yra vienas stipriausių Lietuvos partnerių, kai kalbama apie ES dvynių projektus, skiriamus Lietuvai Rytų partnerystės šalyse. Iki šiol Lietuva Azerbaidžane dalyvavo 26 projektų atrankoje ir užsitikrino dalyvavimą 17 jų. Šis bendradarbiavimo įrašas pabrėžia vaisingą abiejų šalių bendradarbiavimą ir bendrą įsipareigojimą skatinti abipusį vystymąsi ir pažangą.

READ  Lietuvos verslininkai diskutuoja apie įsipareigojimus atkuriant Karabachą – ambasadorius

Vien 2022 metais Lietuva Azerbaidžane sėkmingai užsitikrino keturis ES dvynių projektus, orientuotus į tokias sritis kaip transporto sauga, aplinkos apsauga, pensijų reforma ir sveikatos apsauga. Šie projektai rodo nuolatinį Lietuvos įmonių įsipareigojimą prisidėti savo patirtimi ir bendradarbiauti su Azerbaidžano kolegomis, skatinant teigiamus pokyčius šiuose svarbiausiuose sektoriuose. Be to, Lietuvos institucijos šiuo metu Azerbaidžane įgyvendina penkis ES dvynių projektus, toliau stiprindamos dvišalį bendradarbiavimą ir žinių mainus tarp dviejų šalių. Be to, 2023 metais Lietuva padės Azerbaidžanui kovoti su minomis per iniciatyvą „EU Team Europe“.

Ekonominiu požiūriu Azerbaidžanas ir Lietuva stiprina prekybinius ir investicinius santykius. 2022 metais prekybos mainų apimtys tarp dviejų šalių sieks beveik 33 mln.

Tiek Azerbaidžanas, tiek Lietuva aktyviai vykdė dvišalės prekybos skatinimo strategijas ir ieškojo neišnaudotų ekonominio bendradarbiavimo galimybių. Pagrindiniai dėmesio sektoriai yra energetika, transportas, žemės ūkis ir informacinės technologijos.

Azerbaidžanas aktyviai stengiasi sukurti palankią verslo aplinką, skatinančią investicijas, skatinančią ekonomikos augimą ir remiančią įvairių pramonės šakų plėtrą. Šalis įgyvendino eilę reformų ir iniciatyvų, siekdama pritraukti vietos ir užsienio įmones, palengvinti verslą ir didinti konkurencingumą.

Bendras tikslas sukurti palankią verslo aplinką paskatino iniciatyvas, skatinančias tiesioginį abiejų šalių verslo bendruomenių dalyvavimą, palengvinti vaisingą partnerystę ir plėsti ekonominius santykius. 2022 metų gegužę Lietuvos prezidentės vizito Azerbaidžane metu įvyko Azerbaidžano ir Lietuvos verslo bendruomenės ekonomikos forumas. Dviejų delegacijų aptarti klausimai buvo prekybos, investicijų, žemės ūkio, informacinių technologijų plėtros, transporto, energetikos, švietimo ir kt. Šis renginys dar kartą pademonstravo augantį Azerbaidžano, kaip verslo ir investicijų šalies, patrauklumą.

Šiandien Azerbaidžanas užima įtakingą vietą tarp savo kolegų Europoje dėl prezidento Ilhamo Alijevo perspektyvios politikos. Azerbaidžano reputacija dėl efektyvaus naftos ir dujų projektų įgyvendinimo šaliai pelnė didelę partnerių pagarbą. Tačiau dėmesį patraukia ne tik energetikos sektorius. Vis daugiau šalių suvokia santykių su Azerbaidžanu plėtojimo įvairiuose sektoriuose vertę. Pastaraisiais metais pasirašyti strateginiai susitarimai su Europos partneriais patvirtina šio politinio požiūrio svarbą. Europos santykiai su Kaukazu būtų neišsamūs be Azerbaidžano aktyvaus dalyvavimo ir įtakos. Azerbaidžano, kaip žinomo Pietų Kaukazo regiono lyderio, svarba gerokai viršija artimiausius kaimynus, todėl jis yra svarbus veikėjas visame Europos žemyne.

READ  „BingX“ atveria duris Lietuvoje, plečia savo veiklą visame pasaulyje

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *