Vytauto Kavolio institutas sutelks dėmesį į ankstyvosios karjeros mokslininkų ugdymą ⋆ Baltic Review

Vyto Didžiojo universiteto Vyto Kaolio tarpdisciplininių tyrimų institute pradedamas Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamas universitetų tobulumo iniciatyvos projektas (SOCMTEP). 2023 metų pabaigoje prasidėsiančio ir iki 2027 metų trunkančio projekto pagrindinis tikslas – stiprinti Instituto mokslinių tyrimų ir plėtros (MTEP) veiklą, siekiant gerinti mokslinės publikacijos kokybę Lietuvoje ir tobulinti mokslininkų įgūdžius.

Kompetencijos programos tikslai

Programa siekiama stiprinti mokslinių tyrimų ir plėtros (MTEP) veiklą ir suteikti reikšmingesnių galimybių pasiekti ir išlaikyti aukščiausią pripažinimą perspektyviausiose institucijos mokslinių tyrimų temose, prisidėti prie mokslo infrastruktūros plėtros bei stiprinti institucijos tyrėjų mokslinius gebėjimus. . .

Ši programa skatins ankstyvųjų karjeros mokslininkų pritraukimą. Iki 2027 metų planuojama pasamdyti 29 karjeros pradžioje dirbančius mokslininkus (8 naujus mokslininkus, 4 podoktorantūros stažuotojus ir 17 doktorantų), kurie kartu su patyrusiais mokslininkais užsiims moksline veikla.

Jurga Bučaitė-Vilkėbė | Jono Petronio nuotr

Tai buvo viena iš pirmųjų valstybės finansuojamų programų, kurios daugiausia dėmesio skyrė ankstyvosios karjeros mokslininkų rengimui. Manau, kad tai yra esminė universiteto ekosistemos dalis, ne tik stiprinanti mūsų mokslininkų grupes, bet ir galvojanti apie universiteto, kaip akademinės bendruomenės, ateitį.

Ašokas sako. Profesorius dr. Jurka Bukait-Wilke, Vytauto Kavolio instituto direktorė ir SOCMTEP projekto vadovė.

Mokslininkų gebėjimų ugdymo mokymas

Viena iš pagrindinių Kompetencijos programos funkcijų – stiprinti mokslininkų įgūdžius. Iki 2027 metų planuojama surengti 32 teorinius ir praktinius mokymus, skirtus įvairioms tyrėjų žinioms ir įgūdžiams tobulinti. Kai kurie mokymai bus skirti supažindinti mokslininkus su naujausiais socialinių ir humanitarinių mokslų metodais, daug dėmesio skiriant duomenų rinkimo, analizės ir duomenų vizualizavimo technikoms bei priemonėms. Kita mokymo sritis – skatinti karjeros pradžioje ir patyrusius mokslininkus gilinti vadybinių ir administracinių įgūdžių bei žinių supratimą, skatinti mokslininkus pritraukti išorinį MTEP finansavimą ir plėtoti tarptautines partnerystes.

READ  „Revolet“ leidžia klientams pervesti į „Revolet Bank“ dar 10 šalių - „TechCrunch“

Kasmet bus organizuojami mokymai, skatinantys mokslininkus sutelkti dėmesį į svarbias papildomas mokslinių tyrimų įgyvendinimo veiklas, tokias kaip mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos visuomenei strategijos, bendradarbiavimo su bendruomenės partneriais plėtojimas ir palaikymas, praktinis tyrimų rezultatų pritaikymas viešosios politikos formavimo procesuose. Prekybos departamentas ir kt

Lyderystės seminarai ankstyviems karjeros tyrėjams yra dar viena programos veikla, suteikianti žinių ir įgūdžių, reikalingų savarankiškai karjerai akademinėje bendruomenėje kurti. Ši iniciatyva sėkmingai įgyvendinta Helsinkio universitete, kur akademinės lyderystės ir karjeros planavimo kursai padeda ankstyvosios karjeros tyrėjams ugdyti lyderystės įgūdžius ir strateginį mokslinių tyrimų temų planavimą.

Programa taip pat sutelks dėmesį į santykių su bendruomene plėtojimą ir galimybes panaudoti tyrimų rezultatus. Instituto mokslininkai kvies visuomenę į apskritojo stalo diskusijas ir sieks kurti plačius tinklus su interesų grupėmis.

Apie įmonę Vitas Cavolis

Vytauto Kavolio tarpdalykinių tyrimų institutas – pirmasis 2023 metais įkurtas integruotas mokslinių tyrimų institutas Lietuvoje, veikiantis Vyrauto Didžiojo universitete ir vienijantis daugiau nei dešimties socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių mokslininkus teminiams visuomenės iššūkiams spręsti. Instituto mokslinė veikla grindžiama tarpdisciplininiais tyrimais, kuriais siekiama plėsti tradicinių mokslo disciplinų ribas, plėtoti horizontalias ir vertikalias tyrimų kryptis bei temas. Įstaigos pavadinimas siejamas su Vytauto Martyno Kavolio (1930-1999), iškilaus išeivijos mokslininko, sociologo, publicisto ir visuomenės veikėjo, palikusio pėdsaką atkurtame Vytauto Didžiojo universitete, idėjomis ir darbais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *