Vilniaus vertybinių popierių birža dėl alternatyvaus sprendimo projekto, pateikto metiniam visuotiniam akcininkų susirinkimui: KNF1L

Pataisymas: nurodytų akcijų skaičius – 380 396 585 ir deklaruoti dividendai vienai akcijai – 0,0198 eurai.

2021 m. Balandžio 15 d. AB „Glypados NAFTA” (dabar – įmonė) gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Partneris) pasiūlymą, įgyvendinantį akcininko – savininko teises. Lietuvos Respublikos 275 687 444 paprastosios vardinės akcijos, 72 visos bendrovės akcijos. 45 proc., kuri turi būti sušauktas 2021 m. balandžio 20 d. remiantis alternatyvaus klausimo sprendimo projektu, įtrauktu į eilinio registruoto susirinkimo darbotvarkę bendrovės akcininkų. .

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25, 3, 4 ir 5 straipsniais, akcininkas, įgyvendinantis teisę siūlyti Bendrovės visuotinės asamblėjos nutarimų projektus, turi ne mažiau kaip 1/20 akcijų. balsų, siūlant patvirtinti šį ketvirtojo susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą: „Už 2020 metus Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas“:

Paskirstykite įmonės pelną tokia tvarka:

Nr. Įkainiai Suma tūkstančiais eurų
1. Nepaskirstytos pajamos praėjusių finansinių metų pabaigoje 77
2. Bendrosios bendros pajamos 33.195
3. Finansinių metų pelnas (nuostoliai), nepripažintas bendrojoje pajamų ataskaitoje
4. Pervedimas iš ribotų rezervų
5. Akcininkų indėlis padengiant nuostolius
6. Pelnas už kvotą (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 33.272
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 3
8. Pelno dalis, atidėta nuosavoms akcijoms įsigyti
9. Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms paskirstyti
10. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 25.654
11. Pelno dalis, paskirstyta dividendams 7.538
12. Pelno dalis, paskirstyta tandemams
13. Nepaskelbtas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje yra perkeltas į kitus finansinius metus (6-7-8-9-10-11-12) 77
Akcijų, vienetų skaičius: 380.396.585
Dividendai vienai akcijai: 0,0198 eurai

Bendrovė pateikė galiojančiuose teisės aktuose numatytą informaciją, kuri turėtų būti pateikta skelbiant konferencijos susirinkimą, skelbiant visuotinį akcininkų susirinkimą 2021 m. Balandžio 8 d. Atnaujintas viešasis balsavimas pridedamas čia.

READ  Lietuva ir Italija pasitraukė iš olimpinio sprinto

Jonas Lenkias, vyriausiasis finansininkas, +370 694 80594

  • Nuoroda Nr. 1_Ballot Paper_GMS_N_2021-04-30

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *