„Task Force Marne“ kariai kartu su NATO sąjungininkais treniruojasi pratybose „Tvirtas grifas“ Lietuvoje | StraipsnisJAV armijos kariai su 3-iojo bataliono 67-osios šarvuotosios divizijos, 3-osios pėstininkų divizijos, 2-osios šarvuotosios brigados kovinės grupės grupe, vykdo slopinančią ugnį pratybų „Strong Griffin“ metu „Strong20 Tan 2023“, Lietuvoje, lapkričio 17 d., Bobrato treniruočių rajone, Lietuvoje. „Force Marne“ kariai tarnauja kaip kovos pajėgos prieš Lietuvos kariuomenės Grifų brigadą, suteikiančios galimybę dalytis sąjungininkų taktika ir strategijomis. 3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų Europoje dislokuotoms pajėgoms. (JAV armijos nuotrauka, serž. Cesar Salazar Jr.)
(Nuotraukų kreditas: serž. Cesar Salazar Jr.)

Žiūrėti originalą

BAPRATE, Lietuva – Lapkričio 16-17 dienomis Baprate poligone vykusiose pajėgų pratybose tobulino savo kovinius įgūdžius specialiosios paskirties grupės „Marne“ kariai ir jų partneriai iš Lietuvos.

Pratybose, vadinamose „Stiprus grifas 2023“, JAV kariai iš 3-iojo bataliono, 67-osios šarvuočių brigados, 2-osios šarvuočių brigados kovinės grupės, 3-iosios pėstininkų divizijos, kovojo prieš NATO aprūpintą Lietuvos grifinų brigadą. Galimybė tarpusavyje dalytis gynybos ir puolimo strategijomis, taktika ir standartinėmis veiklos procedūromis.
„Task Force Marne“ kariai treniruojasi kartu su NATO sąjungininkais per pratybas „Tvirtas grifas“ LietuvojeJAV kariuomenės Spc. Oakley Blake Dial Charlie kuopa, 3-asis batalionas, 67-oji šarvuočių brigada, 3-oji pėstininkų divizija, 2-oji šarvuotosios brigados kovinė grupė, užtikrina saugumą urbanizuotoje vietovėje pratybų „Stiprus grifas“ metu Babratės treniruočių rajone, Lietuva, 2012 m. lapkričio 13 d. 2023 m. „Task Force Marne“ kariai tarnavo kaip kovos pajėgos prieš Lietuvos kariuomenės Grifų brigadą, suteikdamos galimybę pasidalinti sąjungininkų strategijomis ir taktika. 3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų Europoje dislokuotoms pajėgoms. (JAV armijos nuotrauka, serž. Cesar Salazar Jr.)
(Nuotraukų kreditas: serž. Cesar Salazar Jr.)

Žiūrėti originalą

„Stipresnis grifas yra galimybė mums kartu treniruotis ir sukurti sąveikumą procedūriniu, technologiniu ir žmogiškuoju požiūriu“, – sakė JAV armijos pulkininkas leitenantas Davidas W. – sakė 67-ojo šarvuočio pulko 3-iojo bataliono vadas Griffithas. „Tai leidžia mums treniruoti taktiką, metodus ir procedūras, kad galėtume geriau pasirodyti vienas prieš kitą.”
„Task Force Marne“ kariai treniruojasi kartu su NATO sąjungininkais per pratybas „Tvirtas grifas“ Lietuvoje„Charlie“ kuopa, 67-osios šarvuočių brigados 3-ioji bataliono 2-oji šarvuočių brigados kovinė grupė, 3-oji pėstininkų divizija, JAV armijos kariai vykdo taktinius manevrus urbanizuotoje vietovėje per pratybas „Stiprus grifas“ Babratės poligone, Lietuvoje. „Griffin 2023“ „Task Force Marne“ kariai tarnavo kaip kovos pajėgos prieš Lietuvos kariuomenės Grifinų brigadą, suteikdamos galimybę pasidalinti sąjungininkų strategijomis ir taktika. 3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų Europoje dislokuotoms pajėgoms. (JAV armijos nuotrauka, serž. Cesar Salazar Jr.)
(Nuotraukų kreditas: serž. Cesar Salazar Jr.)

Žiūrėti originalą

Task Force Marne kariai vykdė pėstininkų ir šarvuočių puolimo operacijas prieš Lietuvos kariuomenės partnerius, surengė eilę pratybų kaimo ir miesto aplinkoje, kad patikrintų jų kovinį pasirengimą. Lietuviai paruošė gynybą nuo amerikiečių puolimų. Mokymo scenarijuje amerikiečių pajėgos veikė miškingoje aplinkoje, siekdamos užimti miestelį, o lietuviai gynė teritoriją.
„Task Force Marne“ kariai treniruojasi kartu su NATO sąjungininkais per pratybas „Tvirtas grifas“ Lietuvoje„Charlie“ kuopa, 67-osios šarvuočių brigados 3-ioji bataliono 2-oji šarvuočių brigados kovinė grupė, 3-oji pėstininkų divizija, JAV armijos kariai vykdo taktinius manevrus urbanizuotoje vietovėje per pratybas „Stiprus grifas“ Babratės poligone, Lietuvoje. „Griffin 2023“ „Task Force Marne“ kariai tarnavo kaip kovos pajėgos prieš Lietuvos kariuomenės Grifinų brigadą, suteikdamos galimybę pasidalinti sąjungininkų strategijomis ir taktika. 3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų Europoje dislokuotoms pajėgoms. (JAV armijos nuotrauka, serž. Cesar Salazar Jr.)
(Nuotraukų kreditas: serž. Cesar Salazar Jr.)

Žiūrėti originalą

Abi pajėgos sugebėjo prisitaikyti prie savo aplinkybių, o tai leido jiems realiu laiku sužinoti, kaip veikia viena kita, kokias stipriąsias ir silpnąsias puses.

„Galutinis tikslas, žinoma žvelgiant iš taktinės perspektyvos…patikriname pajėgumus ir spragas treniruočių cikle“, – sakė Lietuvos kariuomenės plk. „Taigi, jei matome, kad viskas vyksta labai gerai, nemanau, kad tinkamai organizuojame treniruotes. Jau matėme tam tikras spragas, kurios galėtų būti treniruočių taškais kitiems metams.

Lietuvos kariai buvo mokomi lengvosios ir prieštankinės pėstininkų taktikos prieš šarvuotąsias pajėgas, pasitelkus Taikinės grupės „Marne“ tankus.
„Task Force Marne“ kariai treniruojasi kartu su NATO sąjungininkais per pratybas „Tvirtas grifas“ LietuvojeJAV armijos kariai su Charlie kuopa, 3-ioji bataliono 67-oji šarvuočių divizija, 3-ioji pėstininkų divizija, 2-oji šarvuotosios brigados kovinė grupė pratybose „Stiprus grifas“ vykdo dūmais uždengtą taktinį manevrą urbanizuotoje vietovėje Babrate 1 poligone, Lietuvos poligone7. , 2023. Stiprus grifas 2023 Marne kariai tarnavo kaip kovos pajėgos prieš Lietuvos kariuomenės Grifinų brigadą, kuri suteikė galimybę pasidalinti sąjungininkų taktika ir strategijomis. 3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų Europoje dislokuotoms pajėgoms. (JAV armijos nuotrauka, serž. Cesar Salazar Jr.)
(Nuotraukų kreditas: serž. Cesar Salazar Jr.)

Žiūrėti originalą

„Turime tankus, didesnių už juos transporto priemonių [in the exercise]“, JAV armijos štabo sržt. sakė 67-osios šarvuotosios divizijos 3-iojo bataliono Alfa „Ares“ kuopos tankų vadas Jadenas Brownas. „Visų tų sunkiųjų mašinų suderinimas su daug lengvesne jėga leidžia joms sukurti, kaip jos veiks prieš daug geriau įrengtą, daug didesnę jėgą.

Savo ruožtu „Task Force Marne“ tankų įgulos pritaikė savo taktiką prie reljefo, o tai reiškė, kad tanklaiviai buvo atidūs mažiems, lengviems pėstininkams medžių linijose ir didesnių transporto priemonių, kurios buvo geriau matomos, pasak Browno.

Stipraus grifo metu galimybė susiremti vienas su kitu galiausiai sustiprino dvi NATO sąjungininkes. Šis pratimas leido abiem partneriams susipažinti su taktika ir strategijomis, kurias jie naudotų kartu ir panašioje vietovėje bei aplinkoje.
„Task Force Marne“ kariai treniruojasi kartu su NATO sąjungininkais per pratybas „Tvirtas grifas“ LietuvojeJAV armijos kariai su Charlie kuopa, 3-ioji bataliono 67-oji šarvuočių divizija, 3-ioji pėstininkų divizija, 2-oji šarvuotosios brigados kovinė grupė pratybose „Stiprus grifas“ vykdo dūmais uždengtą taktinį manevrą urbanizuotoje vietovėje Babrate 1 poligone, Lietuvos poligone7. , 2023. Stiprus grifas 2023 Marne kariai tarnavo kaip kovos pajėgos prieš Lietuvos kariuomenės Grifinų brigadą, kuri suteikė galimybę pasidalinti sąjungininkų taktika ir strategijomis. 3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų Europoje dislokuotoms pajėgoms. (JAV armijos nuotrauka, serž. Cesar Salazar Jr.)
(Nuotraukų kreditas: serž. Cesar Salazar Jr.)

Žiūrėti originalą

„Tai ne apie kovą [against] Vienas kitą, kovojantys kartu su tikslu“, – sakė Alasauskas. „Taigi JAV suteikia puolimo pajėgumus, o Lietuva suteikia gynybinius pajėgumus – sudėjus tuos du kartu – turite labai mobilią, agresyvią gynybą, kuri neleidžia jėgoms prasiskverbti į jus ar manevruoti priešais jus. gynybos pozicijos priešakyje. Tai pagrindinis tikslas: mūšis taip, kaip nori.

„Darbas su lietuviais buvo nepaprastai naudinga patirtis“, – sakė Griffithas. „Jie buvo puikus partneris čia, Bobrade. Dirbome kartu siekdami apibrėžti vienas kito treniruočių tikslus. Sukūrėme treniruočių programą, kuri leidžia mums abiem juos pasiekti.
„Task Force Marne“ kariai treniruojasi kartu su NATO sąjungininkais per pratybas „Tvirtas grifas“ LietuvojeJAV armijos štabo srž. Jadenas Brownas, Alfa „Ares“ kuopos, 3-iojo bataliono 3-iojo bataliono 67-osios šarvuočių divizijos 3-iosios pėstininkų divizijos 2-osios šarvuotosios brigados kovinės grupės tanko vadas, stovi priešais savo tanką per pratybas „Stiprus grifas“ Bobrato poligone, Lietuvoje. . 2023 m. 16 d. Stiprūs grifai 2023 Marne Soldiers tarnavo kaip Lietuvos kariuomenės Grifų brigados kontrkovinis padalinys, suteikęs galimybę dalytis taktika ir strategijomis su sąjungininkais. 3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų į priekį dislokuotoms pajėgoms Europoje. (JAV armijos nuotrauka, serž. Cesar Salazar Jr.)
(Nuotraukų kreditas: serž. Cesar Salazar Jr.)

Žiūrėti originalą

3-iosios pėstininkų divizijos misija Europoje – dalyvauti daugianacionaliniuose mokymuose ir pratybose visame žemyne, kartu su NATO sąjungininkais ir regioniniais saugumo partneriais aprūpinti kovinias pajėgas V korpusui – Jungtinių Valstijų Europoje dislokuotoms pajėgoms.

READ  Lietuva baigė Ukrainos kariuomenės nuotolinio mokymosi kursus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *