„NEO Finance“: Pranešimas apie AB „NEO Finance“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AB NEO Finance
Pranešimas apie esminį įvykį Kvietimas į AB „NEO Finance“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Čia nurodyta, kad AB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, kurios buveinė A. Vivulskio g., valdybos iniciatyva ir sprendimu. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), neeilinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2023-08-21 10.00 val.

Susitikimas vyks bendrovės biure A. Vivulskio gatvėje. 7, Vilnius įmonės administraciniame biure.

Susitikimo darbotvarkė:

  • Vidaus valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės politikos bei strategijų tvirtinimas.

  • Rizikos apetito sistemos ir tolerancijos ribų priėmimas.

  • Valdybos narių rinkimai naujai narystės kadencijai.

Atitinkamus dokumentus galite gauti registruotoje buveinėje arba adresu [email protected]. Dėl dokumentų jautrumo jie nebus viešinami.

Kita svarbi informacija:

Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas dokumentais. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka).

Akcininkas ar jo atstovas turi teisę balsuoti iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininko prašymu bendrovė ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo išsiunčia akcininkui bendrąjį balsavimo biuletenį nemokamu registruotu paštu. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti įrodantis dokumentas turi būti pateikti įmonei ne vėliau kaip iki susirinkimo ir išsiųsti registruotu paštu arba pateikti pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu.

Akcininkai, kuriems priklauso akcijos, suteikiančios ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, pateikdami visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimo projektą su kiekvienu siūlomu papildomu darbotvarkės klausimu, o kai sprendimo nereikia – pateikti paaiškinimą. Pasiūlymus dėl darbotvarkės papildymo reikia teikti raštu arba siųsti el. Rašytiniai pasiūlymai Bendrovei turi būti pateikti Darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Pasiūlymai, pateikti el. paštu, siunčiami šiuo el. pašto adresu [email protected]. Darbotvarkė turi būti užpildyta, jei pasiūlymas gautas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė buvo sudaryta, bendrovė apie papildymus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo tokiais pat būdais, kaip ir kvietimo į susirinkimą atveju.

Akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais ar ketinamais įtraukti klausimais. Pasiūlymus galima teikti raštu arba el. paštu. Rašytiniai pasiūlymai Bendrovei turi būti pateikti Darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Pasiūlymai, pateikti el. paštu, siunčiami šiuo el. pašto adresu [email protected].

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei išankstinius klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai Bendrovei gali pateikti raštu darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. Į klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus klausimus, susijusius su komerciniu (gamybiniu) konfidencialumu ar Bendrovės konfidencialia informacija arba pateiktus likus daugiau nei 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė nesuteikia galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Tokio leidimo nereikia dokumentuoti. Duomenų teikėjas turi patvirtinti elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliotinį elektroninio parašo priemonėmis, sukurtomis saugiu parašo generavimo įrenginiu ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš susirinkimą 10 val. praneša Bendrovei elektroniniu paštu [email protected]. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti pateikti raštu. Agentas ir pranešimas įmonei turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, o ne el. paštu išsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą bendrovei, akcininkas turi nurodyti interneto adresą, iš kurio galima nemokamai parsisiųsti programinę įrangą akcininko elektroniniam parašui patikrinti.

Standartinė susirinkimo data – 2023 m. rugpjūčio 21 d. (Visuotiniame akcininkų susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai ar įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais yra sudaryta balsavimo teisės atšaukimo sutartis).

Su susirinkimo sprendimų projektais bendrovės akcininkai galės susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.neofinancegroup.com. Visuotinės rinkimų teisės forma turi būti įstatymų nustatyta tvarka.

administracijos vadovas
Evaldas Remixes
paštas: [email protected]

READ  Latvijos ir Lietuvos ūkininkai uždega protesto laužus / Straipsnis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *