Kvietimo į neeilinį visuotinį AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimą skelbimas

Clypidus NAFTA

Clypidus NAFTA

Pataisytas priedas Nr.1 ​​(Sprendimo projektas) ir Priedas Nr.2 (Balsavimo biuletenis).

Čia nurodyta, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, kurios buveinė yra Burių g., valdybos iniciatyva ir sprendimu. 19, Klaipėda (toliau – bendrovė), neeilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks 2022-10-20 13.00 val., o susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Borio gatvėje. 19, Klaipėda, įmonės administraciniame kabinete (2antra santrumpa grindys).

Susitikimo darbotvarkė:

  1. Dėl susitarimo pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ atlyginimų politiką.

Dalyviai bus registruojami nuo 12:00 iki 12:55. Asmenys, ketinantys dalyvauti susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (įgaliotas atstovas turi turėti nustatyta tvarka įgaliotą įgaliojimą. Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. .Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuviškas ir įteisintas įstatymų nustatyta tvarka).

Akcininkas ar jo atstovas turi teisę balsuoti iš anksto raštu, užpildydamas viešą balsavimo biuletenį. Akcininko prašymu bendrovė ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo registruotu laišku išsiunčia akcininkui bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti įrodantis dokumentas turi būti pateikti įmonei ne vėliau kaip iki susirinkimo ir išsiųsti registruotu paštu arba pateikti pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu.

Akcininkai, kuriems priklauso akcijos, suteikiančios ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, pateikdami visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimo projektą su kiekvienu papildomu siūlomu darbotvarkės klausimu, o jei sprendimo nėra. reikalingas paaiškinimas. Pasiūlymus dėl darbotvarkės papildymo reikia teikti raštu arba siųsti el. Rašytiniai pasiūlymai įmonei turi būti pateikti darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu. Pasiūlymai, pateikti elektroniniu paštu, siunčiami šiuo el. [email protected] Ir [email protected] . Darbotvarkė turi būti užpildyta, jei pasiūlymas gautas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra užpildyta, bendrovė apie papildymus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo tokiais pat būdais, kaip ir susirinkimo sušaukimo atveju.

READ  NBA ir JAV krepšinio „Svajonių komandos“ trenerio asistentas PJ Carlissimo – viso gyvenimo nuotykiai

Akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais ar įtrauktinais klausimais. . Pasiūlymus galima teikti raštu arba el. Rašytiniai pasiūlymai įmonei turi būti pateikti darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu. Pasiūlymai, pateikti elektroniniu paštu, siunčiami šiuo el. [email protected] Ir [email protected].

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei iš anksto klausimus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų. Klausimus akcininkai Bendrovei raštu gali pateikti darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. Į klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus klausimus, susijusius su komerciniu (gamybiniu) konfidencialumu ar Bendrovės konfidencialia informacija arba kurie buvo pateikti likus daugiau nei 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė nesuteikia galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroniniu ryšiu.

Akcininkas turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) akcininko vardu dalyvauti ir balsuoti susirinkime. Tokio leidimo dokumentuoti nereikia. Akcininkas elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugiu ir sertifikuotu parašo formavimo įrenginiu, turinčiu Lietuvos Respublikoje galiojančią kvalifikuotą sertifikatą. Akcininkas privalo informuoti bendrovę elektroninių ryšių priemonėmis išduotu įgaliojimu šiais el. [email protected] Ir [email protected] Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš susirinkimą 13.00 val. įgaliojimas ir pranešimas turi būti įteikti raštu. Įgaliojimas ir pranešimas įmonei turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, o ne el. Pateikdamas pranešimą bendrovei, akcininkas turi nurodyti interneto adresą, iš kurio galima nemokamai parsisiųsti programinę įrangą akcininko elektroniniam parašui patikrinti.

READ  Karriss Artingstall: „Džiaugiamės, kad Lauren Price užėmė pirmąją vietą“ | Olimpinės bronzos medalio laimėtojas ruošiasi tapti profesionalu | bokso naujienos

Standartinė susirinkimo data – 2022 m. spalio 13 d. (tik tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkais arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais susitarta Atsisakyti balsavimo teisės buvo įgyvendintas, gali dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime).

Susipažinti su susirinkimo nutarimo projektu ir bendrojo balsavimo biuletenio forma bendrovės akcininkai gali įstatų nustatyta tvarka bendrovės buveinėje Burių gatvėje. 19, Klaipėda (tel: 391636 46 8), arba bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.kn.lt/. Minėtoje bendrovės interneto svetainėje turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

– pranešimas apie kvietimą į susirinkimą;

– Bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę turinčių akcijų skaičius susirinkimo dieną.

Uždaryta:

  1. sprendimo projektas;

  2. Balsavimo biuletenis;

  3. Atlygio politika.

Mindogas Kvikchas, Finansų direktorius, +370 46391772

priedai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *