„EfTEN Real Estate Fund III AS“ neaudituota konsoliduota tarpinė ataskaita už 2020 m. Ketvirtąjį ketvirtį ir 12 mėnesių Talino vertybinių popierių birža: EFT1T

Fondo valdytojo komentaras

Pagrindinis 2020 m. Ekonominis įvykis nebuvo ekonominis – netikėtas koronaviruso atėjimas ir išplitimas. 2020 metų vasarį Baltijos šalis pasiekusi viruso banga uždarė ekonomiką ir padarė didelį spaudimą fondo pinigų srautams, tačiau tik per trumpą laiką. Fondo valdymas rado laikinus sprendimus su nuomininkais, paprastai laikinai išskaitant 3–4 mėnesius ir atitinkamai pratęsiant nuomos laikotarpį.

Antroji viruso banga, prasidėjusi rudenį, medicininiu požiūriu buvo daug blogesnė, palyginti su protrūkiu pavasarį, tačiau bendrovės į antrąją bangą žiūrėjo ramiau nei į pirmąją. Koronavirusas tikrai turės įtakos finansuojant pinigų srautus pirmąjį 2021 m. Ketvirtį, tačiau teigiamos naujienos apie vakciną suteikia vilties, kad nuo 2021 m. Antrojo ketvirčio galime tikėtis nuolatinio grįžimo prie įprasto gyvenimo ritmo. Kadangi fondo portfelyje nėra investicijų į viešbučius ar pramogų sektorių, „Covid-19“ ekonominis poveikis fondo pinigų srautams buvo nedidelis.

Laikiną nesėkmę daugiausia atspindėjo fondo investicinių savybių tikrosios vertės sumažėjimas, tačiau Europos Komisijos ekonomikos atkūrimo planas, nacionalinės priemonės Baltijos šalims ir Europos centrinio banko žingsniai suteikia pagrindo prognozuoti, kad nuosmukis nekilnojamojo turto vertės yra laikinas ir atkurs nekilnojamojo turto vertes. Šią situaciją patvirtina pokyčiai gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkoje Baltijos šalyse, kur pardavimo kainos praktiškai nesumažėjo, o Koronos krizės poveikį atspindėjo laikinas kelių mėnesių sandorių sumažėjimas. Apskritai spartesnė gyvenamųjų patalpų dinamika atsispindi didelio masto komercinėse nuosavybėse per 3-4 ketvirčius. Metų pradžioje vidutinė grynoji nemokama fondo pagrindinio turto grąža buvo 7,8%.

Nepaisant koronaviruso sukeltų sutrikimų, per 2020 m. Fondas atliko keturias naujas investicijas: vasario mėnesį Latvijoje buvo įvykdyti du sandoriai, įsigijus „Piepilsetas“ logistikos ir gamybos centrą Kikavoje netoli Rygos būstinės ir „AirBaltic“ būstinę Rygos oro uosto regione. 2020 m. Rugpjūtį fondas investavo į „Rutkausko“ biurų pastatą Vilniuje, kur Lietuvos IT grupės „ATEA“ įmonė, įtraukta į Norvegijos vertybinių popierių biržą, yra ilgalaikis nuomininkas. Paskutinį metų mėnesį fondas įsigijo pirmuosius slaugos namus Taline, Beretta regione. Globos namų sektorius Baltijos šalyse turi labai geras augimo perspektyvas, o fondas planuoja ateityje investuoti į konkretų sektorių. 2020 m. Bendros investicijos į naujus komercinius pastatus siekė 33,5 mln. Eurų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad fondo valdymas yra patenkintas fondo rezultatais 2020 m. Iki metų pabaigos 99% komercinių plotų buvo išnuomoti.

READ  Susipažink su Lietuva „Eurovizija 2021“, „The Roop: Song, Age“, „Instagram“

Finansinis vertinimas

„EfTEN Real Estate Fund III AS“ konsoliduotos pardavimo pajamos per 12 2020 m. Mėnesių buvo 10,731 mln. Eurų (12 mėn. Nuo 2019 m. – 9,512 mln. Eurų), kurios per vienerius metus padidėjo 13 proc. Grupės grynosios nuomos pajamos 2020 m. Buvo 10,103 mln. EUR (2019 m. – 8 754 mln. EUR), ty 15,4% daugiau nei per metus. Grupės grynasis pelnas per tą patį laikotarpį buvo 3,317 milijono eurų (2019 m. 12 mėnesių: 7,617 mln. Eurų). Mažesnį grynąjį pelną 2020 m. Lemia investicinio turto perkainojimas, kurį savo ruožtu lėmė konservatyvesnė pinigų srautų prognozė.

Ketvirtąjį 2020 m. Ketvirtį iš fondo gautos bendros pardavimo pajamos siekė 3,033 mln. EUR, ty 521 000 EUR (20,7%) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Pardavimų pajamos ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 582 tūkst. Eurų dėl padidėjusių nuomos pajamų iš naujai įsigyto investicinio turto, o nuomos pajamos padidėjo 96 tūkst. Eurų – dėl laisvų vietų sumažėjimo „Evolution“ biurų pastate. Lietuvoje. Ketvirtąjį ketvirtį „Covid-19“ krizė paveikė prekybos centro „Saules miestas“ nuomos pajamas, kurios yra 178 000 eurų (19%) mažesnės nei pernai.

2020 m. Gruodžio mėn. „Colliers International“ reguliariai atliko fondo nekilnojamojo turto portfelio vertinimą, kuris padidino viso nekilnojamojo turto portfelio vertę 611 000 eurų (0,4%). 2020 m. Nekilnojamojo turto portfelio vertė apskritai sumažėjo 3,374 mln. Eurų (2,3 proc.). Ketvirtojo ketvirčio konsoliduotas grynasis fondo pelnas buvo 2,570 mln. Eurų (2019 m. Ketvirtasis ketvirtis: 2,341 mln. Eurų).

„EfTEN Real Estate Fund III AS“ grynoji turto vertė per 2020 m. Padidėjo 0,4%. 2020 m. Gegužės mėn. Fondas iš 2019 m. Pelno išmokėjo dividendus iš viso 2,745 mln. Eurų (2019 m. Pavasaris: 3,061 mln. Eurų). Nemokant dividendų, fondo grynoji turto vertė per 2020 m. Padidėjo 4,7%. Metinė investuoto kapitalo grąža buvo 6,4% dėl 2020 finansinių metų (2019 12 mėnesių: 17,1%).

Galimybė naudotis lanksčiomis finansavimo sąlygomis padeda padidinti grupės konkurencingumą. Per 2020 m. Grupė gavo banko paskolas, susijusias su naujų nekilnojamojo turto investicijų įsigijimu ir plėtra, iš viso 5,9 mln. EUR. Grupės paskolų sutarčių (įskaitant palūkanų normos apsikeitimo sandorius) svertinė vidutinė norma gruodžio pabaigoje buvo 2,3% (2019 12 31: 1,8%), o viso laikotarpio vertė (Paskolos vertė50% (2019 12 31: 52%).

READ  „FNE Oscar Watch 2021“: Lietuva „Nova Lituania“ pasirenka kaip „Oskarą“

Per 2020 metus grupė generavo 3,747 milijono eurų laisvą pinigų srautą (2019 12 mėnesių: 3,381 milijonas eurų). Atskaičiavus Lietuvos pelno mokesčio sąnaudas ir apskaičiavus apskaičiuotas pelno mokesčio sąnaudas Estijos ir Latvijos įmonėms, „EfTEN Real Estate Fund III AS“ gali išmokėti akcininkams grynąjį šių metų darbo užmokesčio 2,798 mln. Eurų (66 centus vienai akcijai) sumą. taikomą dividendų politiką.

Nekilnojamojo turto portfelis

2020 m. Sausio mėn. „EfTEN Real Estate Fund III AS“ sudarė skolų pirkimo sutartis, kad įsigytų pagrindinio „Air Baltic“ terminalo Rygos oro uoste savininką ir gamybos ir sandėlio pastato Piepilsetoje, Kekavoje, netoli Rygos, savininką. Sandoriai buvo baigti 2020 m. Kovo mėn., O dviejų naujų dukterinių įmonių finansiniai rodikliai buvo konsoliduoti eilutėmis pagal grupės finansines ataskaitas 2020 m. Kovo 1 d. Iš viso dukterinėms įmonėms buvo sumokėta 8,873 mln. Eurų, įskaitant gautinas sumas 3,780 mln. Eurų. iš ankstesnių savininkų. Sandorio kaina koreguojama pagal susitarimą dėl dukterinių įmonių apyvartinio kapitalo pokyčių sandorio užbaigimo laikotarpiu, ir manoma, kad už įsigijimus grupė turės sumokėti papildomai 100 000 eurų. Bendra dukterinių įmonių turimo investicinio turto vertė įsigijimo metu siekė 15,800 mln. Eurų.

2020 m. Rugpjūtį UAB „EfTEN Rutkausko“ įsigijo biurų pastatą Vilniuje, kurio pirkimo kaina siekė 11,8 milijono eurų. Pagrindinis biurų pastato nuomininkas yra IT įmonė UAB „Atea“. Įsigijimas buvo finansuojamas iš 39% nuosavo kapitalo, todėl per pastaruosius metus fondo išmetama 16 mln. EUR.

2020 m. Lapkričio mėn. „EfTEN Real Estate Fund III AS“ įsteigė 100 proc. „EfTEN Pirita OÜ“ dukterinę įmonę ir sumokėjo 2,5 tūkst. Eurų už dukterinės įmonės kapitalą. 2020 m. Gruodžio mėn. Fondas papildomai sumokėjo 3,1 mln. Eurų į dukterinės įmonės nuosavą kapitalą, o po to dukterinė įmonė įsigijo pirmąjį nekilnojamojo turto investicinį fondą naujųjų globos namų sektoriuje. Nekilnojamojo turto investicijų įsigijimo kaina yra 6,2 mln. Eurų, o slaugos namus valdys „Pirita Kodu OÜ“. Nuomininkas nuomą pradės mokėti nuo 2021 m. Balandžio 1 d., O pradiniu laikotarpiu nuoma palaipsniui didės, kad 2022 m. Sausio 1 d.

READ  Fans defend Jennifer Aniston from backlash to the coronavirus-themed Christmas decoration

2020 m. Rugsėjo mėn. Pabaigoje 15 grupė (2019 12 31: 11) turėjo 144,235 milijono eurų (2019 12 31: 113,011 milijono eurų) tikrosios vertės komercinio nekilnojamojo turto investicijų ir 136,349 milijono eurų (31,12 31) įsigijimo savikainą. 2019 m.: 101,746 mln. Eurų).

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

Ketvirtąjį ketvirtį 12 mėnesių
2020 m 2019 m1 2020 m 2019 m
Tūkstančiai eurų
jis laimėjo 3,033 2,512 10731 9512
Parduotų paslaugų kaina -103 -100 -325 -329
Bendrasis pelnas 2930 m 2412 m 10406 9183
Rinkodaros išlaidos -97 -126 -303 -429
Bendrosios ir administracinės išlaidos -431 -870 – 1 597 – 1847 m
Pelnas / nuostolis iš nekilnojamojo turto investicijų tikrosios vertės pasikeitimo 612 1,641 -3374 3,101
Kitos veiklos pajamos ir išlaidos -7 38 -3 37
Veiklos pelnas 3 007 3,095 5,129 10,045
Palūkanų pajamos 0 0 0 14
Kitos finansinės pajamos ir išlaidos -355 -161 -1322 -1197
Pelnas neatskaičius pajamų mokesčio 2652 2934 3,807 8.862
Pajamų mokesčio išlaidos -82 -593 -490 -1,245
Bendros finansinio laikotarpio bendrosios pajamos 2,570 2,341 3317 7617
Uždarbis už akciją
– Pagrindinis 0,61 0.56 0,79 2.01
– Skiediklis 0,61 0.56 0,79 2.01

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

2020 12 31 2019 12 31
Tūkstančiai eurų
Kilmė
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5,128 12986 m
Trumpalaikiai indėliai 0 6000
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos 2,018 667
Iš anksto apmokėtos išlaidos 128 51
Dabartinis bendras turtas 7,274 19704 m
Ilgalaikiai kvitai 18 0
Investicinis turtas 144,235 113,011
Materialus turtas 101 114
Nematerialusis turtas 4 0
Visas ilgalaikis turtas 144358 113,125
Bendras turtas 151.632 132.829
Atsakomybė ir nuosavybės teisės
Paskolos 28781 21,147
Dariniai 246 271
Skolos ir avansai 1995 m 1132 m
Iš viso dabartinių užklausų 31,022 22.550
Paskolos 43,587 34 225
Kitos ilgalaikės skolos 957 609
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 4583 4534
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų 49127 39368
Iš viso įsipareigojimų 80 149 61,918
kapitalo 42225 42225
„Premium“ versija 9,658 9,658
Įstatymų numatytas rezervinis įstatinis kapitalas 1,323 936
Nepaskirstytasis pelnas 18277 m 18.092
Iš viso akcijų 71483 70911
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 151.632 132.829

Marilyn Heine
Vyriausiasis finansininkas
Telefonas 655 9515
paštas: [email protected]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *