Dėl viešų konsultacijų dėl tinklų kūrimo sektoriaus metodikos

Dėl viešųjų konsultacijų dėl tinklo sektoriaus metodikos naujam reguliavimo laikotarpiui

AB „Ignitis grupė“ (toliau – grupė) informuoja, kad 2021 m. Rugsėjo 16 d. Nacionalinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – NERC) paskelbė elektros perdavimo ir skirstymo paslaugų bei viešojo tiekimo (toliau – kainų viršutinės ribos) metodikos pakeitimo projektą. PAGAL METODIKĄ (BENDROSIOS KONSULTACIJOS)Nuoroda metodikai lietuvių kalba).

Reikėtų pažymėti, kad šiuo metu viešai konsultacijai pateiktas metodikos pakeitimo projektas dar nebuvo patvirtintas – NERC viešas konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis iki 2021 m. Rugsėjo 23 d., Tuo metu metodikos pakeitimo projekto formuluotė gali keistis, todėl šiame etape pakeitimo projekto poveikis Metodika AB „Energijos skirstymo Operatorius“ (toliau – ESO), „Ignitis Group“ dukterinės įmonės, veiklai aprašyta toliau, preliminarus poveikis.

Remiantis pirminiu grupės vertinimu, tikėtina, kad metodikos pakeitimo projekte bus nurodyti šie reikšmingi reguliavimo aplinkos pokyčiai, galintys turėti įtakos ESO veiklai:

(1) Metodikos pakeitimo projekte numatyta pakeisti elektros energijos sektoriui taikomo ilgalaikio vidutinių papildomų sąnaudų (toliau-LRAIC) modelio taikymo sritį, iš esmės priartinant modelį prie investicijų grąžos ir nusidėvėjimo apskaičiavimo remiantis istorinėmis sąnaudomis. ilgalaikio turto (metodikos pakeitimo projekto 11 punktas). Remiantis preliminariu vertinimu, dėl šio pakeitimo ESO reguliuojamo turto bazė (RAB) sumažės 350–400 milijonų eurų;

(2) Metodikos pakeitimo projekto nuostatos leidžia daryti preliminarią prielaidą, kad, vertinant 2016–2021 m. Reguliavimo laikotarpio rezultatus, investicijų grąža ir nusidėvėjimas per ESO apskaičiuotą laikotarpį turėtų būti pakoreguoti pagal sumą apskaičiuota pagal faktinę investicijų apimtį per laikotarpį, tai yra iki istorinių turto sąnaudų (metodikos pakeitimo projekto 23 punktas). Remiantis preliminariu vertinimu, šio perskaičiavimo poveikis (suma, kuria bus sumažintas ESO reguliuojamos veiklos pajamų lygis) bus maždaug 160 milijonų eurų;

READ  Vokietija, Čekija paskelbia, kad Lietuva ir Lenkija yra FIBA ​​EuroBasket 2022 - FIBA ​​EuroBasket 2022 asociacijos

(3) Metodikos pakeitimo projekto 14 dalyje taip pat siūloma įtraukti papildomą tarifo komponentą, kad būtų užtikrintos būtinos investicijos į pagrindinių ir pagalbinių tinklo elementų atkūrimą. Remiantis preliminariu vertinimu, papildomas tarifo komponentas galėtų sumažinti maždaug pusę neigiamo poveikio, atsirandančio dėl 1 ir 2 dalyse aprašytų pakeitimų.

Metodikos modifikavimo projekte taip pat siūlomi kiti svarbūs pakeitimai, nesusiję su LRAIC modeliu, kurie turėtų būti išsamiai įvertinti. Jei dėl kitų pakeitimų ESO veiklai bus padarytas didelis poveikis, grupė apie tai praneš atskirai.

Pasibaigus NERC viešųjų konsultacijų laikotarpiui (2021 m. Rugsėjo 23 d.), Grupė išsamiai įvertins metodikos pakeitimo projektą ir teiks pastabas bei pasiūlymus, kaip patobulinti metodikos pakeitimo projektą, kad būtų išlaikyta tvari ir nuosekli reguliavimo sistema, užtikrinanti pakankamai ESO finansinių galimybių įgyvendinti esamus ir būsimus projektus.

Pasibaigus viešai konsultacijai, NERC įvertins gautas pastabas ir pasiūlymus, o sprendimas dėl metodikos pakeitimo projekto patvirtinimo bus priimtas viešame susirinkime. Remiantis peržiūrėta metodika, NERC turi priimti sprendimą dėl didžiausios elektros skirstymo paslaugų kainos kitam reguliavimo laikotarpiui (2022–2026 m.) Ne vėliau kaip 2021 m. Spalio 15 d.

Atkreipiame dėmesį, kad NERC pristatys suinteresuotosioms šalims metodikos nuostatas, susijusias su LRAIC metodikos gairių, LRAIC modelio ir modeliu pagrįstų rezultatų įgyvendinimu, 2021 m. Rugsėjo 17 d., 13 val. (UTC +3). Pristatymas vyks anglų kalba. Būtina registracija el. [email protected] Daugiau informacijos apie registraciją rasite čia (Nuoroda lietuviškai).

Grupė atskleidė riziką, susijusią su reguliavimo pakeitimais biuletenis (puslapiai nuo 20 iki 21) pirminio viešo siūlymo atveju, finansinių ataskaitų finansinėse pastabose Kolekcija (p. 79, 193) ir kas – kuris (35 psl.).

Grupė praneš apie kitus sprendimus laikydamasi teisiniame procese nustatytos tvarkos.

READ  Trečia ATP Astana prognozių diena, įskaitant Bonzi ir Ruusuvuori

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Arturas Kettlerios
„Ignitis Group“ viešųjų ryšių vadovas
[email protected]
telefoną. +370620 76076

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *