Dėl atrankų į AB dukterinių įmonių „Ignitis grupė“ nepriklausomus stebėtojų tarybos narius

Dėl atrinktų AB “Energijos skirstymo operatorius” ir AB “Ignitis gamyba”, antrinių AB “Ignitis grupė” įmonių stebėtojų tarybos nariai

AB “Ignitis grupė” (toliau – grupė) paskelbė atrankas į du nepriklausomus AB “Energijos skirstymo darbas” (toliau – ESO) stebėtojų tarybos narius ir du nepriklausomus AB “Ignitis gamyba” stebėtojų tarybos narius. vadinamas – Gambos užsidegimu). Atrinkti kandidatai, jiems pritarus, pareigas pradės eiti pasibaigus dabartinei kadencijai. „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos kadencija baigiasi 2022 m. kovo 25 d., o ESO – 2022 m. kovo 29 d.

Pranešimai apie tęsiamas nepriklausomų stebėtojų tarybų narių atrankas ir jiems keliamus konkrečius reikalavimus skelbiami grupės interneto svetainėje (Nuoroda lietuvių kalba). Nariai bus atrenkami pagal ESO kompetencijų profilyje nurodytus bendruosius lūkesčius ir įgaliojimus. Nuoroda lietuvių kalba ir Ignitis gamyba Nuoroda lietuvių kalba). Kandidatai bus vertinami remiantis etika, bendraisiais reikalavimais ir vertybėmis bei nepriklausomumo kriterijais.

Kandidatai gali teikti paraiškas iki 2021 m. gruodžio 5 d.

ESO stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai – du pagrindinio akcininko – grupės įgalioti atstovai, du nepriklausomi nariai, darbuotojų atstovas ir valstybės tarnautojas. „Ignitis gamybos“ stebėtojų tarybą sudaro penki nariai – du didžiausio akcininko – grupės atstovai, du nepriklausomi nariai ir vienas valstybės tarnautojas. Stebėtojų tarybų narystės trukmė – ketveri metai.

Atrankas į nepriklausomus stebėtojų tarybų narius grupė atliks kartu su atsakingos agentūros direktoriumi ir UAB „Personalo įdarbinimo administracija“ „J. Fryzburgas ir kompanija“.

Apie tolesnes procedūras, susijusias su nepriklausomų stebėtojų tarybų narių atranka, grupė praneš teisiniame procese nustatyta tvarka.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Artūras Ketlerios
Igničio grupės viešųjų ryšių vadovas
telefonas. +370620 76076

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *